DALIBOR V LEICA GALLERY PRAGUE

DALIBOR V LEICA GALLERY PRAGUE

Fotografie Dalibora Indry představují výběr těch nejtypičtějších obrazů tzv. kamioňáků, které autor nasbíral během posledních dvou let při cestování autobusem. Právě v autobuse se člověk ocitá v do-statečné výšce, tak aby mohl řidičům kamionů hledět „zpříma do očí“. Prostřednictvím fotografií ne-pozorovaně nahlížíme